OVER ONS

Meubelmakerij Steiger 2. maakt onderdeel uit van Stichting Uit de Steigers. Onze stichting mag jongeren die jonger zijn dan 18 jaar begeleiden, maar ook mensen die ouder zijn dan 18 jaar. De trajecten worden bij de gemeente arrangementen genoemd waarop aanspraak gemaakt kan worden. Deze kunnen op basis van ZIN (Zorg in Natura) in de vorm van arrangementen, of jeugdhulp (Alle 18 gemeente) ingezet worden bij Uit de Steigersen. Nadat het 'keukentafelgesprek' dat de gemeente bij je thuis heeft gevoerd. We raden daarom aan om op voorhand zeker even een kennismakingsgesprek met ons aan te gaan. Wij hebben samenwerkingen met de gemeente; Maastricht, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals.

Uit de Steigers fungeert als expertise centrum in de omgang met jonge mensen met een Multi-problem problematiek in combinatie met de begeleidingsmethode Ervaringsleren en het Competentiemodel.
Uit De Steigers gaat uit van de methodiek Ervaringsleren, dat wil zeggen dat de ervaring die opgedaan wordt tijdens het traject centraal staat in het hele leerproces. Vandaar uit verken en bewerk je de kwaliteiten, vaardigheden en attitude die je hebt. De ervaring is dat veranderingen en voortgang des te krachtiger is als iemand zelf ontdekt wat hem of haar belemmert en dat hij of zij daar invloed op kan uitoefenen.

Ons aanbod bestaat uit de volgende Traject vormen:

  1. Woonbegeleiding traject. (zelfstandigheidstraining)
  2. Ambulant traject. (Gezinsbegeleiding)
  3. Gespecialiseerd Dagbesteding traject. (In een van onze bedrijven/projecten)
  4. Individueel traject.

We bieden ondersteuning en ruimte om verworven inzichten verder te ontwikkelen. Het eigen initiatief wordt daarbij extra gestimuleerd.

Uit De Steigers gaat met de deelnemer in het traject aan het werk/zoeken binnen alle projecten en activiteiten die wij organiseren, dit om de deelnemer zijn of haar intrinsieke motivatie te laten (her) ontdekken. Hier vanuit bouwen we samen verder en trachten we zo’n groot mogelijk steunend netwerk op te bouwen.

Uit De Steigers toetst en bespreekt voortdurend met de deelnemer de voortgang.

Onze Stichting is een Calibris erkent leerwerkcentrum, studente die MBO niveau 4 opleiding volgen in de richting jeugdhulpverlening kunnen indien er plekken zijn stage lopen binnen de verschillende trajectvormen.

Tevens is onze organisatie sinds 2012 iso 9001/2008 erkent.

Uit De Steigers staat ingeschreven bij beroepsorganisatie MO+ groep (Zorg & Welzijn) en onderschrijft de geformuleerde beroepscode.

Bekijken